Istanbul Expo Center
4-5 November 2016

Features

Ozan Öztepe, Senior architect - Mimari Tasarım Fikirleri | Ali Eray - PAB Architects - Co-Founder - Senior Architect

 

İstanbul Adaları özelinde kent – deniz ilişkisi ve Vordonisi Adası ile ilgili bir öneri

 

İstanbul bir deniz şehri. İlk yerleşimin görüldüğü tarihöncesi dönemden bu yana İstanbul kentlisi aktif şekilde deniz ile ilişkili halde yaşamını sürdürmüş.  Tarihi yarımada, Boğaziçi ve Adalar kentsel belleğin inşa edildiği başat mekanlar…

 

Adalar İstanbul’da yaşayanlar için topografik bir cazibe alanı olmanın ötesinde politik, sosyolojik derinliğe de sahip. Gerçekleştirilecek sunumda Adalar’ın günümüzde kent ile kurdukları (veya kuramadıkları) ilişki üzerinde durulacak ve M.S. 1010’da meydana gelen deprem sonrasında kent topoğrafyasından silinen, üzerinde Orta Bizans dönemine ait kalıntılar bulunan Prens Adaları’nın 10.su olarak kabul edilen Vordonisi Adası ile ilgili  mekânsal olanaklar irdelenilerek üretilen mimari fikirler paylaşılacaktır.

 

OZAN ÖZTEPE

1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1999 senesinde dereceyle mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Mesleki kariyerine Derya EKİM ÖZTEPE ile 2007 senesinde kurduğu Mimari Tasarım Fikirleri’nde (MTF proje) devam etmektedir. Ulusal mimarlık yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde mimari proje yürütücülüğü görevini sürdürmektedir.

www.mtfproje.com.tr

 

ALİ ERAY

İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık lisans eğitimini, 2005 yılında ise Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. MArS Mimarlar, UN Studio, Tabanlıoğlu Mimarlık gibi yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli mimarlık ofislerindeki çalışmalarının ardından 2007’den itibaren iki ortağı ile birlikte yürüttüğü PAB Mimarlık ile mimari üretimine devam ediyor. Çeşitli ulusal ölçekli yarışmalarda ödüller aldı, ulusal ve uluslar arası mimarlık seçkilerine dahil oldu, halen çeşitli üniversitelerde jüri üyeliklerine devam etmektedir. 2015 senesi Arkitera Genç Mimar Ödülü'nün sahibidir.

www.pab.com.tr

 

AE 1.jpg
AE 2.jpg
AE 3.jpg
AE 4.jpg
AE 5.jpg
Back to home page

architect
meets
innovations

Other editions

Click here

Join the conversation #ATWTR

Design & Plan

Media Partners

 

Sponsors