Istanbul Expo Center
3-4 November 2017

Features

Aydan Volkan – Kreatif Architecture

Mimari her zaman ışıkla ilişkili bir uğraş olmuştur. Yapıların güneşe göre yönlenmesi, doğal ışığın iç mekanlara ulaşması için optimum pencere boyutları, mekan derinlikleri her zaman mimariyi şekillendiren ana etmenlerden biridir. Üstünde pek düşünülmeyen bir başka husus ise ışığın yokluğu, yani gölgenin bir tasarım unsuru olarak ele alınmasıdır. Yapılara heyecan veren üç boyutlu hacimler ve dokular gölge olmadan yaratılamaz. Kuzey ülkelerindeki mimarların çizimleri ile Akdeniz ülkelerindeki mimarların cephe çizimlerini kıyasladığınızda gölgenin nasıl da önemli bir tasarım ve düşünce aracı olduğunu görebilirsiniz. Işık kadar gölgeyi de düşünmeden nitelikli mimari eser üretmek zor.

Back to home page

architect
meets
innovations

Other editions

Click here

Join the conversation #ATWTR

Design & Plan

Media Partners

 

 

Sponsors